Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala središnje je strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

20. listopada 2016.
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 20. listopada 2016. održana je 17. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
01. listopada 2016.
Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala organizira konferenciju HKO kvalifikacije – za tržište, društvo ili pojedinca?, koja će se održati 27. i 28. listopada 2016. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
14. rujna 2016.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS-u) 14. rujna 2016. održana je 16. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
30. lipnja 2016.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS-u) 30. lipnja 2016. održana je 15. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
19. svibnja 2016.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) 19. svibnja 2016. održana je 14. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
21. travnja 2016.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 21. travnja 2016. održan je okrugli stol „Vještine budućnosti za razvoj hrvatskoga gospodarstva“ u organizaciji Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
20. travnja 2016.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala donijelo je stajalište o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru kao prilog javnoj raspravi u okviru E-savjetovanja koje je organiziralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

13. travnja 2016.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 13. travnja 2016. održan je sastanak Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).