Održana dvodnevna radionica za članove triju sektorskih vijeća posvećena simulaciji vrednovanja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija

Održana dvodnevna radionica za članove triju sektorskih vijeća posvećena simulaciji vrednovanja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija

U ponedjeljak i utorak, 8. i 9. svibnja 2017. godine, u prostorijama Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) održana je dvodnevna radionica za članove sektorskih vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina, II.  Šumarstvo i drvna tehnologija i IX. Ekonomija i trgovina, posvećena simulaciji vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.
Održana konzultativna radionica za predlagatelje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i Sektorsko vijeće I. Poljoprivreda, prehrana i veterina

Održana konzultativna radionica za predlagatelje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i Sektorsko vijeće I. Poljoprivreda, prehrana i veterina

U srijedu, 23. studenoga 2016., u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je konzultativna radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici projektnog tima projekta „Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede“ te članovi Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina. Konzultativnu radionicu vodile su predstavnice Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Održane tri konzultativne radionice predlagatelja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija sa sektorskim vijećima

Održane tri konzultativne radionice predlagatelja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija sa sektorskim vijećima

U srijedu, 19. listopada 2016. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su tri konzultativne radionice na kojima su predstavljeni prijedlozi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija izrađeni u okviru projekata sufinanciranih iz Europskoga socijalnog fonda (ESF-a) u okviru poziva „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“ i „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“.

Održana radionica Provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira za članove osnovanih sektorskih vijeća

U utorak, 29. rujna 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održana je radionica namijenjena članovima dosad osnovanih sektorskih vijeća. Radionicu pod nazivom Provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira vodio je prof. dr. sc. Mile Dželalija, istaknuti stručnjak u području razvoja Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i njegova povezivanja s Europskim kvalifikacijskim okvirom te predstavnik Republike Hrvatske u Savjetodavnoj skupini za uspostavu Europskoga kvalifikacijskog okvira.
Održane konstituirajuće sjednice triju sektorskih vijeća

Održane konstituirajuće sjednice triju sektorskih vijeća

U lipnju i srpnju su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održane konstituirajuće sjednice triju sektorskih vijeća, savjetodavnih i stručnih tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora (Zakon o HKO-u, NN 22/13, čl. 12. st. 1.), i to redom:
Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport (8. lipnja 2015.),
Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina (28. srpnja 2015.) i
Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija (31. srpnja 2015.).

Održane radionice za predložene članove šest sektorskih vijeća

Održane radionice za predložene članove šest sektorskih vijeća

U 2014. godini objavljeni su javni pozivi za predlaganje sektorskih stručnjaka za članove prvih 6 od ukupno 25 sektorskih vijeća, savjetodavnih tijela čija je zadaća skrb o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora (Zakon o HKO-u, NN 22/13). Njihova je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i na kojima će se temeljiti obrazovni programi. U skladu s tim, sektorska vijeća čine okosnicu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a njihove preporuke utjecat će na gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Nadalje, sektorska vijeća zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju upućivanjem preporuka resornim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala.

Imenovani predsjednik i članovi Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina

Predsjednika i članove Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina imenovao je 3. veljače 2015. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, KLASA: 602-04/14-08/00092, URBROJ: 533-20-14-0008, od 12. rujna 2014.).

Djelomično ponovljeni javni pozivi za odabir članova sektorskih vijeća


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje djelomično ponovljene javne pozive za imenovanje sektorskih stručnjaka za članove sektorskih vijeća. Za Sektorsko vijeće I. Poljoprivreda, prehrana i veterina i za Sektorsko vijeće X. Turizam i ugostiteljstvo objavljuju se ponovljeni javni pozivi za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka, predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora. Za Sektorsko vijeće XXI. Odgoj, obrazovanje i sport objavljuje se ponovljeni javni poziv za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka, predstavnika reprezentativnih sindikata obrazovnoga sektora te jednoga sektorskog stručnjaka, predstavnika strukovne udruge.

Javni poziv za odabir članova prvih sektorskih vijeća

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka za svako od sljedećih sektorskih vijeća:

 
I. Poljoprivreda, prehrana i veterina
II. Šumarstvo i drvna tehnologija
VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
VII. Elektrotehnika i računarstvo
X. Turizam i ugostiteljstvo
XXI. Odgoj, obrazovanje i sport