07. kolovoza 2015.
Najava konferencije „Hrvatski kvalifikacijski okvir: znanje i kreativnost“
Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala organizira konferenciju Hrvatski kvalifikacijski okvir: znanje i kreativnost koja će se 22. i 23. listopada 2015. održati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Na dvodnevnoj konferenciji će g. Vladimir Kvetan, stručnjak iz Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP-a), predstaviti CEDEFOP-ov model predviđanja potrebnih vještina na tržištu rada, a na okruglim stolovima raspravit će se o temama vezanim uz javne politike u području obrazovanja i zapošljavanja. Osim toga, predviđeno je i predstavljanje istraživačkih radova, projekata i plakata.
 
- ako ste učenik/ca ili student/ica koji /a planira nastavak obrazovanja i razvoj karijere i želite donositi odluke utemeljene na argumentima,
 
- ako ste predstavnik/ca obrazovne ustanove koja želi dodjeljivati relevantne kvalifikacije, želite čuti što se od Vas očekuje i želite izreći što Vi očekujete i  razvijate,
 
- ako ste poslodavac koji očekuje djelatnike s odgovarajućim kompetencijama i želite izreći svoj stav,
 
- ako ste mladi znanstvenik istraživač koji želi svojim istraživanjem dati  doprinos razvoju ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj,
 
- ako ste predstavnik institucije ili pojedinac koji želi  utjecati na kreiranje javnih politika u području obrazovanja, znanosti, zapošljavanja, inovacija
 
zabilježite predviđene datume u svoj kalendar i planirajte sudjelovanje na konferenciji koja će kroz izlaganja, rasprave na okruglim stolovima, prezentiranje istraživačkih radova, projekata i plakata popularizirati primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Detaljan program konferencije i upute za prijavu objavit ćemo u rujnu. Događaj se organizira uz potporu darovnice Europske komisije za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir (EQF NCP).